Pravidla soutěže

Pravidla soutěže lze zobrazit i v pdf dokumentu.

 1. Pořadatelem soutěže je Jan Picek, se sídlem Lučany nad Nisou 532, 46871 Lučany nad Nisou, IČ: 01604091. Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku pod Č.j.: MUJNZU/1397/2013/C/4 (dále jen „pořadatel“).
 2. Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby registrované na stránkách www.fotohra.cz (dále jen "soutěžící"). Přihlášením soutěžící souhlasí s pravidly soutěže. Každý účastník může být registrován jen jednou.
 3. Soutěž probíhá celoročně, pokud pořadatel nestanoví jinak. Případné změny sdělí pořadatel všem soutěžícím na e-maily, které zadali při přihlášení.
 4. Body do soutěže lze nasbírat zadáním správných odpovědí k dané soutěži (dále jen “FotoHra”), ale i mimořádným způsobem (např. účast na akcích, které jsou spojené s FotoHrou nebo návrhem vlastní FotoHry).
 5. Soutěž probíhá ve třech kategoriích:
  1. Soutěžící, který nasbírá nejvíce bodů v daném kalendářním roce. V případě více vítězů rozhoduje dřivější datum a čas, kdy soutěžící nasbíral daný počet bodů. Výhra bude předána během měsíce ledna v následujícím kalendářním roku.
  2. Soutěžící, který nasbírá určitý počet bodů, se stane příslušným FotoHráčem. Po dosažení zisku 10 bodů se stane Bronzovým FotoHráčem, 25 bodů Stříbrným FotoHráčem a 50 bodů Zlatým FotoHráčem. Výhra bude předána do měsíce od dosažení bodového zisku.
  3. Vylosování třech soutěžících, kteří jsou registrováni na stránkách www.fotohra.cz a zadali kontaktní údaje. Losování proběhne v půlce měsíce ledna. Přesné datum bude zveřejněno na stránkách www.fotohra.cz.
 6. Přihlášení k dané FotoHře a zadání správných odpovědí je možné pouze s unikátním kódem, který je součástí každé zakoupené FotoHry. Tento kód je nepřenositelný, slouží pro jednoho uživatele a jednu Fotohru.
 7. V případě špatně zadaných odpovědí má soutěžící další dva pokusy na opravu. Pokud zadá třikrát špatné odpovědi, je daný unikátní kód neplatný.
 8. Vlastnictví FotoHry neopravňuje vstup na soukromé pozemky a do oblastí, které jsou ze zákona nepřístupné.
 9. Výhra bude soutěžícím poslána na adresu, kterou zadali při registraci na stránkách www.fotohra.cz, případně předána po domluvě osobně.
 10. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit bez udání důvodu soutěžícího, který postupoval v rozporu s pravidly soutěže a jejichž jednání je v rozporu s dobrými mravy.
 11. Soutěžící účastí v soutěži výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel soutěže ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovával a uchovával jemu poskytnuté osobní údaje, a to pro účely statistiky, vyhodnocení soutěže, pro potřeby informování hráče o výhře, informování o způsobu převzetí výhry, o průběhu a ukončení soutěže nebo informování o vyhlášení dalšího kola soutěže či soutěže nové. Údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.
 12. Tato pravidla nabývají v účinnosti 1. března 2016.

Upřesnění pravidel

Níže uvádíme 3 nejdůležitější body s drobným vysvětlením:


Vlastnictví FotoHry neopravňuje vstup na soukromé pozemky a do oblastí, které jsou ze zákona nepřístupné.

→ Účastníci Fotohry nemají oproti běžnému pohybu v daném místě žádné pravomoci navíc. I když bude vyfocený objekt, který se nachází na soukromém pozemku, je vždy identifikovatelný i z místa, který je volně přístupný.Každý účastník může být registrován jen jednou.

→ Ctěme duch fair play!Nelze získat opakovaně body do soutěže z jedné dané FotoHry.

→ Pokud již jednou získáte bod, systém vás nepustí k zadávání správných odpovědí u stejné FotoHry.